Monday, July 14, 2008

burst the bubble


Ako ay may lobo,
Lumipad sa langit.
'Di ko na nakita
Pumutok na pala.
Sayang ang pera ko
Pambili ng lobo;
Kung pagkain sana'y
Nabusog pa ako.

No comments: